Тибетські уявлення про світобудову у форматі нашого розуміння

Наша історія пов`язана з пошуком ефективних методів лікування, здатних виліковувати хвороби.

У 1988 році, будучи учнем Ківерцівського медичного училища на Волині, Поліщук Андрій Павлович цікавився народною медициною та медициною народів Сходу.

І раптом, за несподіваних обставин, натрапив на переклад  древнього трактату  тибетської медицини. 

Проте сам переклад не давав розуміння ідей, покладених у лікувальному трактаті. І для пояснення древніх текстів потрібні були різносторонні  і більші знання, а також знання сучасної науки.

Тому в 1989 році Поліщук Андрій Павлович поступив в Київський медичний інститут  ім. О.О. Богомольця на навчання, а в 2002 році в аспірантуру Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, для наукового дослідження та розшифровки древніх тибетських знань.

 

В 2008 році рішенням спеціалізованої вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Поліщуку Андрію Павловичу було присвоєно звання кандидата медичних наук. 

Поміж свого навчання та наукових досліджень Поліщук Андрій Павлович пройшов інтернатуру  на базі Волинської обласної клінічної лікарні, навчався у майстрів східної медицини, та працював у Бельгії в клініці президента Бельгійської асоціації нетрадиційної китайської медицини Вілфріда Лігена. В 1998 році брав участь у бельгійському національному конгресі по нетрадиційній медицині.

За ці роки було написано багато наукових публікацій, які на науковому рівні розкривають ідеї тибетської медицини. Також за тибетськими рецептами було створено ефективні лікувально-профілактичні засоби («Енергетин», «Сандал», «Амрита», «Расаяна», «Сил-чистил»), які врятували багатьох людей і допомогли багатьом пацієнтам  у самих безнадійних ситуаціях.

Про найбільш ефективні  лікувально-профілактичні засоби, розроблені завдяки науковому дослідженню тибетської медицини, та про наукове обгрунтування лікування деяких захворювань читайте на нашому сайті.  А також ви можете пройти навчальні семінари по тибетській медицині, триначальній акупунктурі та ознайомитися з тлумаченням таємних суфійських знань.

 

ТЛУМАЧЕННЯ ТИБЕТСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

За легендою знання по тибетській медицині отримали просвітлені монахи від Творця і записали їх у трактати.

Згідно концепції тибетської медицини увесь Всесвіт і людина побудовані з 5 першоелементів трьома проявленими силами, які народжуються з не проявленого. 

Потрапляючи в діалектичну матерію три Творчі сили перетворюються у три руйнівні сили. Наприклад, вогонь зігріває, вітер освіжає, вода напуває, але вогонь і палить, вітер змітає і руйнує, а вода затоплює.

Тому зі сторони Духа три сили виступають творчими і, породжуючи саму матерію у формі електрона, протона і нейтрона, породжують і підтримують життєві процеси в організмі. І коли з материнської та батьківської клітин зароджується зародок, то виникають три зародкові оболонки, у відповідності трьом творчим силам Духа, з яких розвиваються усі органи. 

За твердженням тибетської медицини три початки - (доша) формують сім сил організму. 

 

У древніх книгах Індії та Тибету написано, що Творець створює світ у вигляді пісні: гімну Творіння.

І як у музиці сім нот характеризують висоту і тривалість звуку, так і сім вібрацій пісні Творця проявилися у всьому сущому у вигляді семи чакр, семи сил тіла, семи днів тижня. 

З іншої сторони, тобто зі сторони діалектичного буття, три доша породжують хвороби. Адже діалектична матерія і навколишня природа намагається привести до термодинамічної рівноваги усі життєві процеси, внаслідок чого вони припиняються і наступає смерть. Тобто можна сказати, що життя адаптується до існування у ворожому для нього середовищі. І життя підтримується завдяки енергії, яку забезпечує «Дух життя».

Тибетська медицина розглядає живий організм і усе живе і неживе творіння у світлі основи світобудови, на якій побудована вся матерія Всесвіту, беручи до уваги увесь плин біохімічних процесів в організмі. 

«Спочатку було слово»,- написано у Біблії. Отже слово було першоосновою творення. І слово, тобто вібрація звуку, створило світ невидимий, вічний і не тлінний і світ видимий,- тлінну діалектичну матерію, яка є мінливою тінню від вічного духовного світу. Світ невидимий перебуває у протилежному положенні із матерією: невидимий-видима, нетлінний-тлінна, благий-страждальна.

Перше було слово, а що таке слово? Адже слово можна написати і сказати. Тому написане Богом слово вічне, а слово промовлене – це не що інше, як звук. 

Як пише світова енциклопедія Вікіпедія, звук – це коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. І щоб слово проявилося його треба озвучити. 

Але звук не може виникнути у вакуумі. Тому для народження і поширення звуку потрібно створити середовище.

Таким чином в акті творіння породження звуку породило перші два першоелементи східної філософії: «Простір» і «Повітря», у яких може виникнути і поширюватися звук. 

А вже потім Святий Дух запалив у «Повітрі» і «Просторі» «Вогонь» і тому у просторі з`явилися світила і наше Сонце.

Вогонь є символом життя і Святого Духу, адже Святий Дух і до Мойсея і на Великдень сходить у формі Вогню. 

«Повітря», «Простір» і «Вогонь» породили першоелемент «Води». І дуже дивним здається те, як вогонь може породити воду. Але водень під час горіння, з`єднуючись з киснем, перетворюється у воду: H2=O2=H2O.

А метафізичні «Повітря», «Простір», «Вогонь» і «Вода» породили землю. Усі хімічні елементи таблиці Мендєлєєва, які є на землі і в космосі, утворилися в процесі термоядерних реакцій всередині світил і зліпилися водою у землю. 

Так виник першоелемент «Землі».

Елемент “Землі» створює опору як планеті, так і живим організмам, елемент «Води» з`єднує усе і виконує транспортну функцію, дає цілісність, елемент «Вогню» трансформує усе, дає енергію і контролює обмін речовин, елемент «Повітря» дає дихання і усі рухи, елемент «Ефіру» містить в собі усі структури і створює простір.

Коли кожна із трьох творчих Сил Творця проявляється в діалектичній матерії. І кожна із трьох творчих сил об`єднує в собі дві протилежності по закону Інь-Янь: доша «Вітру» сформована елементами «Вітру» та «Ефіру», доша «Жовчі» сформована елементами «Вогню» і «Води», а доша «Слизу» сформована елементами «Землі» та «Води».

Тому в організмі доша «вітру» відповідає за процеси дихання, доша «жовчі» за перетравлення їжі, а доша «слизу» за циркуляцію рідини і живлення тканин.

Розлади доша «вітру» викликають розлади газообміну в організмі. Адже коли ми вдихнули повітря, це ще не значить, що наші клітини теж подихають. Це тому, що процеси дихання відбуваються не тільки в легенях, а й у крові і в тканинах. І, якщо гемоглобін погано зв`язує і транспортує кисень, якщо еритроцити в крові позлипалися, або, якщо в клітинах уражений дихальний ланцюг мітохондрій, то ми дихаємо добре, а наші клітини погано дихають. А повітря, яке не засвоюється, створює повітряні мікротромби-емболи в капілярах.

Розлади «вітру» викликають розлади газообміну і розлади в органах, найбільш чутливих до розладів дихання: в нервовій та в серцево-судинній системах. Окрім того, розлади наступають в тих тканинах, в яких мікроциркуляція блокована міхурцями повітря в капілярах. 

Тибетська медицина в деталях описує хвороби, пов`язані з розладами доша «вітру» в організмі і принципи їх діагностики.

Так, наприклад, наявність міхурців повітря в зібраній сечі, вказує на розлади газообміну і доша «вітру». Адже сеча - це профільтрована нирками кров, і що відбувається в крові видно по сечі. Іноді сеча піниться як коктейль, тому що повітря не засвоюється тканинами організму.

Таким чином по повітряним міхурцям в сечі ми можемо діагностувати розлади доша «вітру».

Більш детально про доша, про головні механізми підтримання здоров`я та про головні механізми розвитку хвороб: про основи тибетської медицини читайте далі.

 

Основи тибетської медицини

Одним із фундаментальних механізмів підтримання здоров`я тибетська медицина вважає підтримання нормального балансу «життєвої теплоти».

А утворення «життєвої теплоти» головним чином залежить від «вогню травлення».

«Життєва теплота» є енергією, завдяки якій відбуваються усі процеси життєдіяльності. Саме завдяки «життєвій теплоті» організм здатний протистояти усім стресовим та хвороботворним чинникам та підтримувати свою цілісність.

«Життєва теплота» утворюється в клітинах внаслідок згорання органічних речовин і залежить від обміну речовин. 

А обмін речовин в першу чергу залежить від катаболізму, тобто розщеплення, поживних речовин на рівні травної системи. Адже, якщо у вогонь покласти дрова великими полінами, то він гасне, а, якщо у вогонь покласти дрова добре порубаними трісочками, то він, навпаки, розгориться. І так само з обміном речовин.

І  «сокирою», яка рубає спожиту їжу на «дрова» є ферменти травної системи. 

З віком «життєва теплота» слабне і тіло втрачає огрядність, силу та здатність протистояти хворобам.

Ми знаємо, що для роботи побутових електроприладів потрібна електрична енергія. Адже телевізор, пральна машинка і праска не будуть працювати без електричного струму.

І так само, як  для роботи побутових електроприладів потрібна електрична енергія, для життєдіяльності клітин та органів організму потрібна енергія, яка звільняється в процесі обміну речовин. 

А обмін речовин по своїй суті є процесом  згорання поживних речовин, при якому виділяється енергія. Згорає вуглець - С, який входить до складу білків, жирів та вуглеводів. Вуглець окислюється киснем, який ми вдихаємо: С+О2=СО2, і ми видихаємо вуглекислий газ СО2.

 При цьому виділяється енергія і в організмі вона затримується у формі хімічних сполук та у формі електричних потенціалів.

Тому для утворення енергії потрібне дихання, надходження  поживних речовин та підтримання цілісності усього.

За вченням тибетської медицини усі ці процеси забезпечуються трьома метафізичними системами доша.

Дихання забезпечує доша «вітру», а живлення організму і цілісність усього контролюють усі три доша: доша  «жовчі» та доша «слизу». 

Виявляється, що утворення енергії в організмі, в першу чергу, залежить від стану доша «жовчі». Адже «життєвий вогонь» і «життєва теплота» підтримуються першоелементом «вогню», який з точки зору метафізики і формує доша «жовчі».

Вогонь доша «жовчі» називають ще «вогнем травлення». І, якщо «вогонь травлення» сильний, то їжа перетворюється в здорову кров, дає енергію і живить «сили тіла». А, якщо «вогонь травлення» слабкий, або ж, навпаки, надмірний, то їжа перетворюється в «погану кров», яка стає основою хвороб. 

«Погана кров» не живить «сили тіла», а замість того живить «сили хвороби». Можна сказати, що «погана кров та погана лімфа» є соком хвороб. І позбутися хвороби можна лише видаливши сік хвороби з організму.

Накопичення доша «жовчі» посилює «вогонь травлення», а накопичення доша «слизу» ослабляє «вогонь травлення».

І сьогодні існує дуже багато концепцій про важливість тих чи інших речовин для здоров`я людини. І мабуть це вірно. Але, якщо ви проковтнули якісь корисні продукти, то чи отримають клітини вашого організму поживні речовини, які є в цих продуктах? 

Виявляється, якщо ви поїли і їжа потрапила у ваш шлунок, ваші клітини можуть залишитися голодними!

 Адже потрібно, щоб ваш «внутрішній ресторан» приготував їжу для ваших клітин і,  щоб ваші «внутрішні офіціанти» доставили їжу до «клієнтів».

Адже саме від «вогню травлення» залежить харчування ваших клітин та поповнення «сил тіла».

Із-за слабкого «вогню травлення» їжа не живить клітини організму, тому що погано перетравлюється. І тоді їжа стає поживою не для вашого організму, а для патогенних мікробів та глистів. 

І якщо у вас слабкий «вогонь травлення», то все виглядає як ніби ви з`їли не свіжу, а зіпсуту їжу, яка для вас є не поживою, а отрутою, незважаючи на те, що насправді ви можете споживати цілком якісну їжу.

Саме тому для підтримання «вогню травлення» у східних країнах у їжу додають спеції. Адже «вогонь травлення» є важливим елементом у механізмі забезпечення вашого здоров`я.

Тому для підтримання «вогню травлення», за древніми тибетським рецептами було створено «Енергетин», який не тільки підтримує, а й посилює «вогонь травлення» , щоб їжа живила ваші «сили тіла» і не перетворювалася в отруту, в якій живуть ворожі для вашого організму мікроорганізми.

Застосування «Енергетину», особливо в холодну пору року, підтримує «вогонь травлення» і нормалізує обмін речовин в організмі.

Особливо важливо підтримувати «вогонь травлення» у дітей та у людей похилого віку. 

Окрім спецій та «Енергетину» добре підсилюють «вогонь травлення» зерна граната, домашнє вершкове масло, сіль та мед.

А от прийом їжі пізно ввечері, надмірне переїдання, вживання несумісних продуктів, продуктів, які містять консерванти та сільськогосподарські отрутохімікати, а також психоемоційні стреси, - все це ослаблює «вогонь травлення».

Головною причиною ослаблення «вогню травлення» є невідповідність між умовами життєдіяльності адекватному способу та умовам життя і харчування, які необхідні для здоров`я, а також забруднення отрутою їжі, повітря, води, одягу, речей, розуму та душі.

Тож нехай Вам щастить бути здоровими!

Підписка на новини та консультації

Якщо Ви бажаєте отримувати новини, консультації, анонси семінарів з нашого сайту, будь ласка, залиште своє ім'я та адресу електронної пошти.
Ваші дані не будуть використовуватися для спаму і не будуть передані третім особам